SL-dækket

Det fleksible og super lette dækelement

Om SL-dækket

SL-dæk er et forspændt dækelement-system udviklet og patenteret af Abeo. Dækket kombinerer styrken fra forspændt beton med den lave vægt fra letbeton. Det giver et let og fleksibelt betondæk, der kan håndtere lange spænd udover at være billige at producere, transportere og montere.

I SL-dækkene anvendes den stærke beton kun, hvor det er gavnligt for at optage belastninger. Resten af dækket består af letbeton, som udgør næsten 50% af dækkets samlede volumen.

Kombinationen af materialer skaber en serie af armerede ribber i både længde- og tværretningen. Hvor det er nødvendigt, kan den lette beton udelades, hvilket giver plads til store udsparinger, specielle geometrier foruden en lang liste af indstøbningsløsninger. Det er også muligt at støbe massive zoner med ekstra armering til optagelse af større kræfter.

Anvendelsen af letbeton og selvkompakterende beton i samme konstruktion giver dækkene markant bedre lydisoleringsegenskaber, mens den isolerende underside beskytter armeringen og den belastningsbærende beton under brandpåvirkning. Dette gør SL-dækket i stand til at modstå minimum 4 timers standardbrand uden brug af brandisolering.

Anvendt af:

SL-dækkets fordele på 160 sekunder

Løsningskatalog

– Læs om SL-dækkets mange løsninger og fordele ved at klikke nedenunder

Et intelligent produktdesign

1
2
3

Den nederste del af SL-dækket består af letbetonblokke med en densitet på ca. 800 kg/m3. De lette blokke støbes i en særlig bueformet geometri, som efterlader langsgående og tværgående grøfter.

På fabrikken støbes letbetonblokkene med en fuldautomatisk støbe-maskine, som kun placerer blokkene, hvor der er behov for den lave vægt. Dette giver en stor grad af fleksbilitet til bl.a. at indstøbe armeringsdele eller andre løsninger allerede på fabrikken.

I de langsgående og tværgående grøfter udlægges en selvkompakterende beton (SCC) med en densitet på ca. 2.400 kg/m3, og der skabes dermed en serie af ribber i både den langsgående og tværgående retning. Den lette beton varmeisolerer og stabiliserer de bærende ribber.

Dækkene støbes med minimum 200 mm massiv SCC i hver ende, således at der opnås en høj forskydningsstyrke i vederlagszonen. Hvis det er nødvendigt, kan der også her suppleres med slap armering.

Der anvendes spændarmering i dækkets langsgående ribber, mens alle tværribber udstyres med en almindelig slap armeringsstang, således dækkene krydsarmeres. Dimension på den slappe armering tilpasses altid det konkrete projekt.

Hvis det er nødvendigt, kan letbetonblokke udelades lokalt, hvilket giver plads til indstøbning af ekstra armering til optagelse af bl.a. større punktlaster, skivekræfter osv.