Ny løsning: Slut med synlige fuger i loftet

Med SL-dækkets fuge-fri løsning er det nu muligt at opnå flotte glatte lofter uden synlige samlinger.

SL-dæk kan nu tilbydes med en 250mm bred reces i undersiden af dækket, som har til formål at skjule de kendte element-samlinger i undersiden af dækkene.

Efter oplægning af dækkene spartles recessen ud, således der opnås et glat og ensartet loft uden synlige fuger. SL-dækkets fuge-fri løsning gør det muligt på en meget omkostningseffektiv måde at opnå et flot æstetisk udtryk uden brug af dyre nedhængte gipslofter.

  • Traditionelt dækelementloft
  • SL-dæk fugefri løsning

Udførelsen

Resultat i færdig boligenhed

BAGGRUND

Præfabrikerede dækelementer blev introduceret på det danske marked i 1950’erne og har siden udviklet sig til den mest dominerende byggemetode inden for etagebyggeri. Betonelementer har haft en vigtig rolle i industrialiseringen af den danske byggebranche og har bl.a. medvirket til et billigere og mere effektivt byggeri. Introduktionen af betonelementer er dog også kommet på bekostning af visse æstetiske overvejelser, heriblandt fremkosten af synlige elementsamlinger i lofterne, typisk per 2,4- eller 1,2-meter afhængig af producent, bygningsmodul samt antallet af paselementer.

Årsagen til de synlige fuger skyldes pilhøjdeforskelle. Pilhøjder er et naturligt opstående fænomen inden for elementbyggeri og en naturlig konsekvens af brugen af forspændt armering. Det er ikke muligt at undgå forskelle i pilhøjderne imellem forspændte dækelementer, hvorfor alle forspændte dæksystemer nødvendigvis produceres med affasninger i siderne, således at højdeforskellene ikke umiddelbart opfanges af det blotte øje.

I Skandinavien og Benelux accepteres synlige elementfuger i loftet idag, primært grundet de økonomiske fordele ved at anvende elementer. I lande som Tyskland, Frankrig og en række andre sydeuropæiske lande anses synlige elementfuger dog for at have et “industrielt” og “ghetto-lignende” udtryk, hvilket igennem mange år har holdt forspændte dæk helt ude af boligbyggeriet i disse lande. I stedet anvendes her enten pladsstøbt beton eller ikke-forspændte filigrandæk med pladststøbt overbeton, hvorved økonomien og tidsbesparelsen ved elementbyggeri forsvinder.

I Skandinavien og Benelux er glatte og fuge-fri lofter i dag primært forbeholdt luksus-byggerier, hvor dette opnås ved at montere nedhængte gipslofter under elementdækkene. Nedhængte gipslofter er dog både dyre at montere og medfører samtidig et behov for en forøget etagehøjde.

Med SL-dækkets fuge-fri løsning er det nu muligt at opnå den høje æstetiske kvalitet fra pladsstøbt byggeri med elementbyggeriets hurtige byggetid og lave byggeomkostninger.

Se flere nyheder

SL-dækket lanceret på det amerikanske marked

Den 1. juni introducerede Tindall Corporation officielt SL-dækket til det amerikanske marked. Det skete under det amerikanske trademark T-SLAB.

Ny løsning: Slut med synlige fuger i loftet

Med SL-dækkets nye fuge-fri løsning, er det muligt at skabe glatte og æstetisk flotte lofter uden brug af nedhængte gipslofter.

Abeo og Tindall Corporation indgår licensaftale

Abeo og den amerikanske elementgruppe, Tindall Corporation, har indgået en licensaftale for det sydøstlige USA. Fra starten af 2020 vil virksomheden introducere SL-dækket til det amerikanske marked...

Ny stor SL-dæk fabrik på vej i Finland

Ny stor SL-dæk fabrik på vej i Finland Få måneder efter at have lanceret SL-dækket på det finske marked, har Lujabetoni besluttet at investere i en ny stor SL-dæk fabrik for...

Lujabetoni starter SL-dæk produktion

Lujabetoni starter SL-dæk produktion i Finland Abeo har indgået en licensaftale med den finske elementproducent, Lujabetoni, som fra januar 2018 bringer sl-dækket i produktion på det finske marked. SL-dækket vil i...

22.000 m2 SL-dæk til stort boligbyggeri

Abeo og Perstrup har fået ordren på den samlede element-entreprise til de to bygninger, porthuset og købmandsgården. bygningerne udgør 1. etape i udviklingen af bagsværds...

18cm SL-dæk valgt til flere boligprojekter

I marts lancerede Abeo det såkaldte SL18-element - et 18 cm tyndt SL-Dæk - som gør det muligt at opnå en tyndere dækkonstruktion og spare penge på etageadskillelsen.

Abeo vinder entreprise på Cavalet House

Abeo og Perstrup skal leverere SL-Dæk til opførelsen af cavalet house ved Amager Strandpark. Cavalet House ligger ud til Amager Strandpark med udsigt over Øresund og ...

Vinder entreprise på Liljeborg

Abeo og Perstrup skal leverere SL-Dæk til opførelsen af julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde. Ved siden af den tidligere husholdningsskole Haraldsborg i Roskilde, skal der opføres en ny...