Krøyers Plads

Når boligerne på Krøyers Plads står færdige i 2015 bliver det på en af de mest centralt placerede og spændende grunde i København. Boligerne kommer til at ligge i forlængelse af 300 år gamle pakhuse og direkte ned til Københavns havnefront, skråt overfor Nyhavn.

Det er NCC Housing og NCC Construction som står bag opførelsen af de i alt 3 bygninger. Til anden etape har NCC valgt at skifte til SL-dæk. Det skyldes bl.a. bedre økonomi og muligheden for at opnå en markant hurtigere montage.

”Med SL-dækket har vi fået en løsning, der samler flere dele til et element. De lette ståldæk og stålbjælker bliver overflødige og samtidig kan altan- og facadefastgørelse lettere indarbejdes. Kantstøbningerne er ligeledes integreret i det leverede dæk, og befrier os for en, i arbejdsmiljømæssige henseende, uheldig arbejdsgang. Det betyder at montagen forsimples markant, og vi er af den overbevisning at vi nu kan opføre etageboligerne til tiden med betydeligt forbedrede vilkår for sikkerheden,” siger projektleder fra NCC, Klaus Iversen.

Om projektet

  • Opført i år 2014
  • Størrelse: 10.000 M2
  • Arkitekt: Vilhelm Lauritzen & Cobe
  • Entreprenør: NCC