Gl. Hellerup Gymnasium

Under opførelsen af Gl. Hellerup Gymnasiums nye multihal, besluttede skolen at der skulle bygges en tilstødende bygning til kultur- og fritidsaktiviteter. Bygningen består af to etager med undervisningsfaciliteter samt lokaler til kunst, musik, drama, studievejledning, omklædning og fitness.

SL-Dækket er anvendt til ca. 1.300 kvm etageadskillelse og tag. I projektet er der anvendt en række tidsbesparende løsninger, herunder afrundede ender, bladsamlinger, indbygget stringerarmering, akustikregulerende undersider samt indbyggede vekselbjælker.

Projektet er tegnet af BIG og projekteret af Midtconsult. Entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen står for opførelsen, som forventes afsluttet i løbet af 2014.

Om projektet

  • Arkitekt: BIG
  • Ingeniør: Midtconsult
  • Entreprenør: B. Nygaard Sørensen